Tải file PDF Catalog / Yêu cầu tài liệu

Vui lòng tải xuống catalog bạn mong muốn.
Vui lòng chọn hộp kiểm cho danh mục bạn muốn nhận qua mail và chọn Yêu cầu tài liệu (yêu cầu qua đường bưu điện).
*Các catalog không thể được yêu cầu thì không thể nhấp chọn.

Hướng dẫn lựa chọn

PG-2023詳細へ
Oriental Motor Product Guide 2023

PG-2023

PG-2023 Product Guide

Tải xuống (4.19 MB)

Danh mục sản phẩm (αSTEP)

G-216詳細へ
AZ Family line up of products

G-216

G-216 AZ Family

Tải xuống (1.03 MB)

V-209詳細へ
Alpha Step Closed Loop Stepper Motor AZ Series mini driver

V-209

V-209 AZ Series Mini Driver

Tải xuống (1.66 MB)

V-184詳細へ
Alpha Step Closed Loop Stepper Motor AZ Series

V-184

V-184 AZ Series

Tải xuống (7.68 MB)

Danh mục sản phẩm (Động cơ bước)

V-220詳細へ
V-220 CVD 5 Phase

V-220

V-220 CVD 5 Phase

Tải xuống (1.56 MB)

V-212詳細へ
Stepping Motor PKP Series Encoder

V-212

V-212 PKP Series Encoder

Tải xuống (336.5 KB)

V-187詳細へ
Stepping Motor CVK Series 2 Phase 5 Phase

V-187

V-187 CVK Series 2 5 Phase

Tải xuống (2.07 MB)

V-185詳細へ
Open Loop Stepper Motors 2 and 5 Phase PKP Series

V-185

V-185 PKP Series

Tải xuống (5.72 MB)

Danh mục sản phẩm (Động cơ servo)

S-26詳細へ
Servo motors AZX Series

S-26

S-26 AZX Series

Tải xuống (3.41 MB)

Danh mục sản phẩm (Thiết bị truyền động điện)

L-145詳細へ
Compact Linear Actuators DR DRS2 Series

L-145

L-145 DRS2 DR Series

Tải xuống (2.83 MB)

L-140詳細へ
Electric Gripper EH Series

L-140

L-140 EH Series

Tải xuống (2.43 MB)

L-136a詳細へ
Linear heads LJ Series

L-136a

L-136a LJ Series

Tải xuống (785.97 KB)

L-136詳細へ
Linear actuators L Series AZ Equipped

L-136

L-136 L Series AZ Equipped

Tải xuống (2.1 MB)

L-132詳細へ
Hollow Rotary Actuators DG2 Series

L-132

L-132 DG2 Series

Tải xuống (2.39 MB)

L-131詳細へ
Motorised linear actuators EZS and EAC Series

L-131

L-131 EZS EAC Series

Tải xuống (5.26 MB)

L-97詳細へ
Hollow Rotary Actuator DH Series

L-97

L-97 DH Series

Tải xuống (1.57 MB)

Danh mục sản phẩm (Động cơ không chổi than)

B-65詳細へ
Brushless DC Motors BLV Series R Type

B-65

B-65 BLV Series R Type

Tải xuống (10.13 MB)

B-49詳細へ
Brushless DC Motors BLH Series

B-49

B-49 BLH Series

Tải xuống (11.69 MB)

B-46詳細へ
Brushless DC motors BLE2 Series

B-46

B-46 BLE2 Series

Tải xuống (9.25 MB)

B-45詳細へ
Brushless DC Motor BMU Series

B-45

B-45 BMU Series

Tải xuống (9.95 MB)

Danh mục sản phẩm (Động cơ xoay chiều)

A-92詳細へ
AC Electromagnetic Brake Motor World K Series

A-92

A-92 Electromagnetic Brake Motor

Tải xuống (1.11 MB)

A-91詳細へ
AC Reversible Motor World K Series

A-91

A-91 Reversible Motor

Tải xuống (1010.62 KB)

A-90詳細へ
AC Induction Motor World K Series

A-90

A-90 Induction Motor

Tải xuống (2 MB)

F-01詳細へ
AC Induction Motor Water Resistance FPW Series

F-01

F-01 FPW Water Resistance Motors

Tải xuống (1.27 MB)

Danh mục sản phẩm (Quạt làm mát)

F-73詳細へ
EMU Series AC Axial Flow Fans

F-73

F-73 EMU Series

Tải xuống (1.05 MB)

F-68詳細へ
MD Series DC Axial Flow Fans

F-68

F-68 MD Series

Tải xuống (8.26 MB)

Danh mục sản phẩm (Các sản phẩm và bộ điều khiển tương thích với mạng hệ thống)

C-26詳細へ
Robot Controller MRC01

C-26

C-26 MRC01

Tải xuống (1.16 MB)

Danh mục sản phẩm / Brochure khác

G-222詳細へ
Actuators Rotary Encoder

G-222

G-222 Rotary Encoder

Tải xuống (714.19 KB)

L-155詳細へ
Linear Actuator Mounting Adapter

L-155

L-155 LA Mounting Adapter

Tải xuống (1.1 MB)

Tạp chí Thông tin (Sản phẩm, dịch vụ, hội thảo)

Không có catalog cho sản phẩm này.

Khác

VNF-G224詳細へ
Oriental Motor Introduce In-house Robot

VNF-G224

VNF-G224 Mẹo Để Phát Triển Quy Trình Sản Xuất Tối Ưu Cho Công Ty Của Bạn

Tải xuống (12.2 MB)

VNF-G223詳細へ
Oriental Motor Motion System Pamphlet

VNF-G223

VNF-G223 Quy Trình Giới Thiệu Robot Được Chế Tạo Tùy Chỉnh

Tải xuống (17.87 MB)

VNF-G211詳細へ
Oriental Motor Modular Automation Flexibility

VNF-G211

VNF-G211 Tính Linh Hoạt trong Bố Trí Dây Chuyền Sản Xuất là chìa khóa của Tự Động Hóa Theo Mô-Đun

Tải xuống (1.09 MB)

VNF-G209詳細へ
Oriental Motor Carbon Neutrality

VNF-G209

VNF-G209 Hướng Dẫn về Trung Hòa Carbon

Tải xuống (2.18 MB)

VNF-G200詳細へ
VNF-G200 Modular Automation

VNF-G200

VNF-G200 Tự Động Hóa Mô-Đun

Tải xuống (1.47 MB)

VNF-G153詳細へ
Oriental Motor Transportation Robot Solutions

VNF-G153

VNF-G153 Giải Pháp Robot Vận Chuyển

Tải xuống (632.12 KB)

VNF-F68詳細へ
Oriental Motor MD Series

VNF-F68

VNF-F68 Quạt Hướng Trục DC Dòng MD

Tải xuống (632.12 KB)

VNF-03詳細へ
Oriental Motor Modular Automation-Compatible Products

VNF-03

VNF-03 Các Giải Pháp Tăng Tốc Tự Động Hóa

Tải xuống (437.29 KB)

VNF-02詳細へ
Oriental Motor 3-Axis Parallel Link Robot with AZ Series

VNF-02

VNF-02 Robot liên kết song song 3 trục với Dòng AZ

Tải xuống (176.22 KB)

VNF-01詳細へ
Oriental Motor Motion Control Solutions for Robotics Vietnam

VNF-01

VNF-01 Giải Pháp Điều Khiển Chuyển Động Cho Ngành Khoa Học Robot

Tải xuống (4.71 MB)